Colon Panel MassARRAY®

BRAF: D594G, G469E, V600E

EGFR: S492R

KRAS: A146G, A146P, A146T, A146V, A59E, A59G, A59S, A59T, G12A, G12C, G12D, G12Multi, G12R, G12S, G12V, G13A, G13C, G13D, G13Multi, G13R, G13S, G13V, K117N, K117R, Q61E, Q61H, Q61K, Q61L, Q61P, Q61R

NRAS: A146G, A146P, A146S, A146T, A146V, A59G, A59T, G12Multi, G12A, G12C, G12D, G12R, G12S, G12V, G13A, G13C, G13D, G13Multi, G13R, G13S, G13V, K117E, K117N, K117R, Q61E, Q61H, Q61K, Q61L, Q61P, Q61R

PIK3CA: E542K, E545K, H1047L, H1047R